THAI-KOUJYO.COM
ข้อมูล, ซื้อ, ขาย, เช่า, โรงงาน, โรงงานมือสอง, โกดัง, คลังสินค้า, ที่ดิน, ธุรกิจอุตสาหกรรม,ในประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

Contact・Inquiry Form Contact・Inquiry Form Contact・Inquiry Form
物件をお探しのお客様でサイトの中でご希望の物件が見つからなかった場合には、お気軽に「お問い合わせ」フォームから、お問い合わせ下さい。 「物件紹介、物件案内のお問い合せ」フォームでは、具体的なご希望を元にお問い合わせを頂けますので、よりご希望に近い物件のご紹介も可能かと存じます。

また、お急ぎの場合には、ホームページ記載の電話番号に直接お電話を頂いても結構です。ご相談は無料です。

(まだ、ホームページにアップされていない新着情報や非公開情報などがある場合もございますので、お気軽にご連絡下さい)

工場用地・貸し工場などのご紹介・ご案内に関してのお問い合わせはこちらから。
工場検索以外のお問い合せはこちらから。
If you have requirement and looking to rent or buy industrial related properties, have intention to sale or rent out your own properties, asking for more information of properties, or any question about industrial and industrial related properties. Please feel free to contact us via the telephone, email or our inquiry form below.

Looking to rent or buy land / factory / warehouse? Click Here.
Would like to ask about general question? Click Here.
หากคุณ มีความต้องการและกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, มีอสังหาริมทรัพย์ที่อยากจะขายหรือให้เช่า, ถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, หรือมีคำถามเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม กรุณาติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ โทรศัพท์ อีเมล์ หรือแบบฟอร์มสอบถามด้านล่างนี้

มองหาที่ดิน โรงงาน โกดัง ให้เช่าหรือขาย คลิกที่นี่
ต้องการถามคำถามทั่วไป คลิกที่นี่
 

電話 :

TELEPHONE :

โทรศัพท์ :

タイからお電話の場合
電話:02-671-3065(代表)
担当者直通電話:087-086-6098(日本人直通)
タイ人担当者ダイヤル:064-984-3510 (TH) 、061-552-9044 (TH)

日本からお電話の場合
担当者直通電話:(+66)-87-086-6098(日本人直通)
恐れ入りますが、国際電話の通話料が掛かります。

例えば、KDDIを使って日本から国際電話の場合、
001-010-66-87-086-6098(日本人直通)
CONTACT WITHIN THAILAND
Office : 02-671-3065
Japanese Direct Line : 087-086-6098
Thai Staff : 064-984-3510 (TH), 061-552-9044 (TH)

CONTACT FROM OUTSIDE THAILAND
Office : (+66) 2-671-3065
Japanese Direct Line : (+66) 87-086-6098
(There is an international calling fee)

CONTACT FROM JAPAN BY USING KDDI
Japanese Direct Line : 001-010-66-87-086-6098
ติดต่อภายในประเทศไทย
สำนักงาน : 02-671-3065
สายตรงเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น : 087-086-6098
เจ้าหน้าที่คนไทย : 064-984-3510, 061-552-9044

ติดต่อจากต่างประเทศ
สำนักงาน : (+66) 2-671-3065
สายตรงเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น : (+66) 87-086-6098
(มีการคิดค่าธรรมเนียมในการโทรระหว่างประเทศ)

ติดต่อจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ KDDI
สายตรงเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น : 001-010-66-87-086-6098
 

E-MAIL :

E-MAIL :

อีเมล์ :

日本語 : info-jp@thai-koujyo.com
英語・タイ語 : thaikoujyo@gmail.com
※ お問い合わせの際には、「@」を小文字の「@」に変更してお問い合わせを頂くか、
フォームからお問い合わせください。
Japanese : info-jp@thai-koujyo.com
English & Thai : thaikoujyo@gmail.com
ภาษาญี่ปุ่น : info-jp@thai-koujyo.com
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย : thaikoujyo@gmail.com
 
 

ติดต่อเรื่องต้องการอสังหาริมทรัพย์

貴社名 : *Company Name : *ชื่อบริษัท : *
担当者名 : *Your Name : *ชื่อผู้ติดต่อ : *
電話番号 : *Tel : *เบอร์โทรศัพท์ : *
E-mail : *Email : *อีเมล์ : *
お問い合わせ内容 : *Inquiry Type : *ประเภทการสอบถาม : *
物件に関する問い合わせAsking Informationต้องการสอบถาม
物件に関するご相談・打ち合わせ希望Consulation & Meetingต้องการปรึกษา / ประชุม
物件のご案内希望Visiting Siteต้องการไปชมสถานที่
その他Otherอื่นๆ
希望のタイプ : *Requirement Type : *ประเภทความต้องการ : *
用地取得(工業団地内:工場)Land (Inside I.E. : Factory)ที่ดิน (ในนิคม : โรงงาน)
用地取得(工業団地内:倉庫)Land (Inside I.E. : Warehouse)ที่ดิน (ในนิคม : โกดัง)
用地取得(工業団地外の一般の土地:工場)Land (Outside I.E. : Factory)ที่ดิน (นอกนิคม : โรงงาน)
用地取得(工業団地外の一般の土地:倉庫)Land (Outside I.E. : Warehouse)ที่ดิน (นอกนิคม : โกดัง)
貸し工場Rent Factoryเช่าโรงงาน
貸し倉庫Rent Warehouseเช่าโกดัง
中古工場購入Buy Secondhand Factoryซื้อโรงงานมือสอง
中古倉庫購入Buy Secondhand Warehouseซื้อโกดังมือสอง
その他Otherอื่นๆ
希望土地面積 : Land Size : ขนาดที่ดินที่ต้องการ :
ไร่
希望工場面積 : Building Size : ขนาดอาคารที่ต้องการ :
耐荷重 : Floor Loading : ปริมาณรับน้ำหนักของพื้น :
t / ㎡
天井高 : Ceiling Height : ความสูงภายในอาคาร :
m.
希望ロケーション : Preferred Location : ทำเลที่ต้องการ :

※ 希望のエリア、希望の工業団地などがありましたら、ご記載下さい。(例:「チョンブリー県」、「スワンナプーム国際空港から30分のエリア」、「アマタシティ・チョンブリ工業団地」) * If you desire specific area or I.E., please inform. (Ex : "Chonburi Province", "within 30 min. from Suvarnabhumi Airport", "Amata City Chonburi I.E.") * หากมีพื้นที่หรือนิคมฯ ที่ต้องการ กรุณาระบุ
(ตัวอย่าง : จังหวัดชลบุรี, ภายใน 30 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ, นิคมอมตะชลบุรี)
予算 : Budget : งบประมาณ :

※ ご予算の最後に、通貨を記載下さい。
(例:「家賃50万円/月」、「購入120~200万USD」)
* Please identify currency after budget value.
(Ex : Rent 50,000 Baht / Month, Buy 1.2-2million USD)
* กรุณาระบุหน่วยเงินตราหลังตัวเลขงบประมาณ
(ตัวอย่าง : เช่า 50,000 บาท/เดือน, ซื้อ 1.2-2ล้านดอลล่าห์)
進出時期 : Move-in Plan : ประมาณการย้ายเข้า :
物件の選定時期Timingช่วงเวลา
 
操業開始時期Start Operation Planประมาณการเริ่มธุรกิจ
※ 物件選定の後、工場建設であれば1年以上、また、貸し工場であれば内装工事、設備工場に4ヶ月~の日時が必要ですが、それは工事内容に寄ります。(希望をご記入下さい) * After got property. It's may take more than 1 year in case of new construction or about 4 months in case of renovate rental factory. (please fill your roughly plan) * หลังจากได้เลือกอสังหาริมทรัพย์แล้ว อาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี ในการสร้างอาคารใหม่ หรือประมาณ 4 เดือน ในกรณีซ่อมแซมตกแต่งโรงงานเช่า (กรุณาระบุแผนคร่าวๆ)
業種・製造予定の製品 : Product Type : ประเภทสินค้า :

※ リサイクル業や、メッキ、塗装など、工業団地寄っては禁止業種もございますので、
差し支えない範囲でご記載下さい。
* There're some prohibited products or type of businesses in some area,
so please actually inform.
* เนื่องจากบางพื้นที่ห้ามประกอบกิจการบางประเภท เช่น รีไซเคิลขยะ, ชุบ หรือพ่นสี เป็นต้น
ดังนั้นกรุณาระบุประเภทสินค้าที่จะผลิตตามจริง
物件選びに関して : Purpose : วัตถุประสงค์ :
タイへの新規進出First time come to Thailandลงทุนในไทยครั้งแรก
貸し工場から貸工場への借り換え(ロケーションの変更)Relocation rent factoryย้ายสถานที่เช่าโรงงาน
貸し工場から貸工場への借り換え(工場面積の拡大)Want bigger rent factoryหาเช่าโรงงานที่ใหญ่กว่า
貸し工場から自社用地の購入へBuy own landต้องการซื้อที่ดินเอง
第2工場等新設Expand new siteขยายโรงงานแห่งใหม่
その他Otherอื่นๆ
ご相談事項 : Detail : รายละเอียด :
視察済みの物件 : Visited Properties : สถานที่ที่เคยไปเยี่ยมชมแล้ว :

※ タイの商習慣にて、すでにご覧になられている物件を弊社にて再度ご案内が
出来ませんので、見学済みの物件がございましたらご記載下さい。
* In Thailand, we can't introduce the same properties that you already visited,
so please actually inform where and when.
* เราไม่สามารถแนะนำอสังหาริมทรัพย์เดียวกันกับที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมมาแล้ว
ดังนั้น กรุณาแจ้งสถานที่ที่ไปมาแล้วและช่วงเวลาตามความเป็นจริง

ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป

貴社名 : *Company Name : *ชื่อบริษัท : *
担当者名 : *Your Name : *ชื่อผู้ติดต่อ : *
電話番号 : *Tel. : *เบอร์โทร : *
E-mail : *Email : *อีเมล์ : *
お問い合わせ
内容ご相談事項 : *
Detail : *รายละเอียด : *
※ お問い合わせを頂きましたら、1営業日以内にご回答しております。ご返信がない場合は、受信エラーの場合がございますのでお手数ですが、再度お問い合わせ若しくはお電話頂けますようよろしくお願い致します。 * We will answer your question within 1 business day after inquiry sent to us. If you waiting for long time that means may be some problem between sending and we don't received your inquiry. We're sorry for error case and please kindly contact us again. * เราจะตอบคำถามของท่านภายใน 1 วันทำการ หลังจากคำถามถูกส่งมาทางเรา หากท่านรอคำตอบเป็นเวลานานเกินไป อาจหมายความว่าเกิดปัญหาบางประการระหว่างการส่งและเราไม่ได้รับคำถามนั้น ทางเราต้องขออภัยหากเกิดปัญหาดังกล่าว และกรุณาส่งคำถามติดต่อเข้ามาใหม่อีกครั้ง