THAI-KOUJYO.COM
ข้อมูล, ซื้อ, ขาย, เช่า, โรงงาน, โรงงานมือสอง, โกดัง, คลังสินค้า, ที่ดิน, ธุรกิจอุตสาหกรรม,ในประเทศไทย

วิดิโอโดรน อสังหาริมทรัพย์

TP05F0012 - โรงงาน / โกดัง
TIP 5
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 1,100 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 1.89725 ไร่
ขาย :40,000,000 บาท
เช่า :220,000 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ย. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 3,008 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 4.24116 ไร่
ขาย :40,000,000 บาท
เช่า :511,360 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 17 พ.ย. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 2,250 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 3.45 ไร่
ขาย :40,000,000 บาท
เช่า :416,250 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 18 ต.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 2,850 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 4.1 ไร่
ขาย :40,000,000 บาท
เช่า :527,250 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ย. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ม.ค. 2567
ขนาดอาคาร : 8,992.5 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 10.644375 ไร่
ขาย :168,000,000 บาท
เช่า :1,798,500 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 22 พ.ย. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 8,992.5 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.5 ไร่
ขาย :78,750,000 บาท
เช่า :1,798,500 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 31 ต.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 8,992.5 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 9.8025 ไร่
ขาย :41,170,500 บาท
เช่า :1,798,500 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 31 ต.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 8,992.5 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 10.43 ไร่
ขาย :52,150,000 บาท
เช่า :1,798,500 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 24 ต.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 8,992.5 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 20.8 ไร่
ขาย :104,000,000 บาท
เช่า :1,798,500 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 24 ต.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 8,992.5 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 27.9775 ไร่
ขาย :142,685,250 บาท
เช่า :1,798,500 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 17 ต.ค. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่