THAI-KOUJYO.COM
ข้อมูล, ซื้อ, ขาย, เช่า, โรงงาน, โรงงานมือสอง, โกดัง, คลังสินค้า, ที่ดิน, ธุรกิจอุตสาหกรรม,ในประเทศไทย

วิดิโอโดรน อสังหาริมทรัพย์

จังหวัด : อยุธยา
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 1,620 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 2.2825 ไร่
ขาย :
เช่า :324,000 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 18 มี.ค. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : อยุธยา
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 1,200 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 2.365 ไร่
ขาย :
เช่า :240,000 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 18 มี.ค. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าใช้ได้ : ก.ย. 2567
ขนาดอาคาร : 3,906 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 7.57 ไร่
ขาย :150,000,000 บาท
เช่า :240,000 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
BFZ1F0063 - โรงงาน / โกดัง
บางกอกฟรีเทรดโซน
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 2,286 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 7.57 ไร่
ขาย :150,000,000 บาท
เช่า :411,480 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 3 พ.ค. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
BFZ1F0062 - โรงงาน / โกดัง
บางกอกฟรีเทรดโซน
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าใช้ได้ : มิ.ย. 2567
ขนาดอาคาร : 1,108 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 7.57 ไร่
ขาย :150,000,000 บาท
เช่า :221,600 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 24 เม.ย. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
BFZ4F0008 - โรงงาน / โกดัง
บางกอกฟรีเทรดโซน 4
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าใช้ได้ : ก.ค. 2567
ขนาดอาคาร : 1,442 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 7.57 ไร่
ขาย :150,000,000 บาท
เช่า :245,140 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
BFZ4F0007 - โรงงาน / โกดัง
บางกอกฟรีเทรดโซน 4
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าใช้ได้ : ก.ย. 2567
ขนาดอาคาร : 1,464 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 2.88 ไร่
ขาย :150,000,000 บาท
เช่า :278,160 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 1,464 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 34.86 ไร่
ขาย :156,870,000 บาท
เช่า :278,160 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 19 ก.พ. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
FSF1F0013 - โรงงาน / โกดัง
ฟาสต์ แฟค
จังหวัด : อยุธยา
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 1,736 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 34.86 ไร่
ขาย :156,870,000 บาท
เช่า :243,040 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 3 เม.ย. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
FSF1F0014 - โรงงาน / โกดัง
ฟาสต์ แฟค
จังหวัด : อยุธยา
เข้าใช้ได้ : ตอนนี้
ขนาดอาคาร : 945 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 34.86 ไร่
ขาย :156,870,000 บาท
เช่า :132,300 บาท / เดือน
แก้ไขล่าสุด : 8 เม.ย. 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่