THAI-KOUJYO.COM
ข้อมูล, ซื้อ, ขาย, เช่า, โรงงาน, โรงงานมือสอง, โกดัง, คลังสินค้า, ที่ดิน, ธุรกิจอุตสาหกรรม,ในประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

CPGC Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม - ภาพรวม

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กว่างซี คอน สตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจาก มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ความร่วมมือของทั้งสองบริษัท นำไปสู่การมุ่งพัฒนาและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี”โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นการร่วมดําเนินงานระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ให้เป็นไปตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0

พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบลมาบข่า, มาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พื้นที่ทั้งหมด 3,068-1-15 ไร่ โดยพื้นที่โครงการเป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญของการขนส่ง ส่งออก และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยิ่งไปกว่านี้ โครงการยังเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคที่จะคอยสนับสนุนให้กับทุกการลงทุน

ลูกค้าสำคัญ

ค้นหารายการอสังหาริมทรัพย์

空き情報をネットで検索。 各アイコンをクリックすると一覧情報が出ます。 Click icon below to search for available list in this I.E. คลิกไอคอนด้านล่างเพื่อค้นหารายการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในนิคมนี้
 
 
แก้ไขล่าสุด || 13 ก.ค. 2566
 

รูปภาพนิคมอุตสาหกรรม

 

วิดิโอโดรน 4K

สถานที่

จังหวัด
ระยอง
ประเภทผังเมือง
สีม่วง (อุตสาหกรรม, โรงงานและโกดัง)

ระยะห่าง

จากกรุงเทพ (อโศก)
ระยะห่าง : 160 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะห่าง : 145 กิโลเมตร
จากท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะห่าง : 60 กิโลเมตร
จากท่าเรือมาบตาพุด
ระยะห่าง : 16 กิโลเมตร
สถานีรถไฟความเร็วสูงอู่ตะเภา
ระยะห่าง : 35 กิโลเมตร
ศรีราชา,ชลบุรี
ระยะห่าง : 60 กิโลเมตร

คุณสมบัตินิคมอุตสาหกรรม

ขนาดที่ดินที่มี
7 - 200 ไร่
• 1 ไร่ = 1,600 ตร.ม.
นิคมฯ กนอ.
นิคมฯ ร่วมทุน กนอ.
มีสำนักงาน กนอ.
กนอ. (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ารวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค

ระบบการขาย

ที่ดิน
ขายเท่านั้น

ค่าส่วนกลาง

ที่ดิน
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป : 1,200 บาท / ไร่ / เดือน

เงื่อนไขการเช่า

เงื่อนไขการขาย

ภาษี & ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) : จ่ายคนละครึ่ง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) : ผู้ขายจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1%) : ผู้ขายจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอน: ผู้ซื้อ 1%, ผู้ขาย 1%

1. การชำระเงินครั้งแรก: 10% จ่ายภายใน 15 วันหลังจากเซ็น MOU
2. การชำระเงินครั้งที่สอง: 20% สำหรับวันที่ลงนามในสัญญาที่ดิน (ภายใน 30 วันหลังจากชำระเงินครั้งที่ 1)
3. การชำระเงินครั้งที่สาม: 30% จ่ายภายใน 60 วันหลังจากเซ็นสัญญา
4. การชำระครั้งสุดท้าย: 40% ยอดเงินคงเหลือ ณ วันโอนโฉนด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
1. First Payment: 10% Payable within 15 days after signing MOU
2. Second Payment: 20% upon Land Signing Contract Date (Within 30 Days after 1st Payment)
3. Third Payment: 30% Payable within 60 days after signing Contract
4. Final Payment: 40% The Balance payable upon Title Deed Transfer Date

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้า

● จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
115/22KV.

ประปา

● จาก การประปาส่วนภูมิภาค
● มีระบบประปาของตัวเอง
Water Supply and Reservoirs
Water Supply 14,400 m³/day
Contains with 8 Ponds ( Approx 1.2 Million Cu.m)
Retention Capacity around 495,515 m³

ก๊าซ

มี
มีท่อก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) วิ่งผ่านกลางและรอบโครงการจำนวน3สาย

การบำบัดน้ำเสีย

มี
กำลังบำบัดของโครงการ12,000 ลบ.ม./วัน ด้วยระบบ SBR

โทรศัพท์

มี
ยี่ห้อ : True
• ค่าธรรมเนียมติดตั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก็บโดยเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม ส่วนค่าติดตั้งของผู้ให้บริการจะต้องจ่ายแยกต่างหาก
• ยี่ห้อ หมายถึง ยี่ห้อของผู้ให้บริการที่มีจุดเชื่อมต่อในนิคมฯ นั้นๆ ซึ่งในบริเวณนั้นอาจมียี่ห้อผู้ให้บริการอื่นๆ อีก

อินเตอร์เน็ต

มี
ยี่ห้อ : True
ประเภท : ADSL, Fiber Optic, Leased Line
• ค่าธรรมเนียมติดตั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก็บโดยเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม ส่วนค่าติดตั้งของผู้ให้บริการจะต้องจ่ายแยกต่างหาก
• ยี่ห้อ หมายถึง ยี่ห้อของผู้ให้บริการที่มีจุดเชื่อมต่อในนิคมฯ นั้นๆ ซึ่งในบริเวณนั้นอาจมียี่ห้อผู้ให้บริการอื่นๆ อีก

การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนกลาง

● ป้อม รปภ.
● รปภ. เดินตรวจตรา
● CCTV

การป้องกันไฟไหม้ในพื้นที่ส่วนกลาง

● หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
หัวจ่ายน้ำ 150 ม. แรงดัน 100 psi กระจายทั่วทั้งโครงการ.

ถนน

ถนนสายประธาน : 50 เมตร กว้าง6เลน มีเกาะกลาง และแนวพื้นที่สีเขียวด้านข้าง
ถนนสายรองประธาน : กว้าง 30 เมตร 4 ช่องจราจร
ที่จอดรถส่วนกลาง 10 ไร่

โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

เนื่องจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว้นออก(EEC) โดยแบ่งเป็นสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับด้านภาษี และไม่เกี่ยวข้องกับภาษี ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 12ปี
- ยกเว้นภาษีอากร นำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการวิจัย
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% สำหรับผู้บริหาร,ผู้เชียวชาญ และนักวิจัยที่เข้ามาในเขตส่งเสริม
- การสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัย นวัตกรรม และแรงงานที่เกี่ยข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี
- มีสิทธิ์ในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- สิทธิในการนำคนต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และคู่สมรส เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
- บริการสำนักงาน One-stop service ในการบริการนักลงทุนครบวงจร
- รายงานตัวทุก1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)
- Fast track EIA
- สามารถเดินทางทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- วีซ่าสูงสุด นาน 4 ปี สำหรับนักลงทุน ผู้เชียวชาญ และนักวิจัย
- คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย จะได้รับวิทธิในการพำนักในประเทศไทย และการทำงานโดยไม่ต้องขอใบ
อนุญาต

สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

รูปภาพสิ่งอำนวยความสะดวก

  
 

แผนที่ และ แผนผัง

Map by Thai-Koujyo.com 
 
• ไม่อนุญาตให้นำข้อมูล รูปภาพ วิดิโอ แผนที่ ภายในเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากทางเว็บไซต์ของเรา หากพบเห็นการฝ่าฝืน ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมาย